Ansökan till tjänsten Account Manager

Vi söker dig som har ett brinnande intresse för teknik och som älskar nya prylar. Som Account Manager, ansvarar du för egna konton, utveckling av desamma i en aktiv säljroll. Coore AB är ett expansivt företag som utvecklats i snabb takt med fina resultat över de senaste åren. Ambitionsnivån är hög och vår målsättning är att fortsätta vara ledande med vår affärsmodell. Det finns stora möjligheter för individuella skräddarsydda roller och möjlighet till utveckling. Rollen börjar initialt med nationellt baserade kunder men kan snabbt innefatta både nordiska, europeiska såväl som internationella konton. Coore AB är ett serviceinriktat företag, där våra samarbeten med såväl kanaler som med kund, präglas av en bekymmersfri och friktionsfri hantering.


Egenskaper och erfarenheter vi söker till rollen, Account Manager:

 • Säljerfarenhet gentemot företagskunder
 • Egen drivkraft / motivation
 • Analytisk förmåga
 • Självständiget, frihet under ansvar
 • Förmåga att leverera inom bestämda deadlines
 • God förmåga att arbeta i ett lag

Tjänsten erbjuder:

 • Möjligheten att arbeta både med nationella, nordiska och internationella kunder inom Norden och EMEA.
 • Personlig utveckling in om befintliga arbetsområden såväl som nya.
 • Marknadsmässig ersättning med möjlighet till gemensam bonus för hela säljorganisationen då gemensamt uppsatta mål för hela säljorganisationen uppnås.
 • Ambition från företaget att skräddarsy rollen efter personliga egenskaper, utvecklingsambitioner och unika egenskaper.
 • 10% av arbetstiden går till egna projekt, i syfte att prova på nya områden, utvecklas, utbildas eller driva egna projekt, som inte nödvändigtvis strävar efter direkta sälj eller resultat.
 • Möjlighet till tjänsteresor världen runt, till teknikrelaterade mässor i utbildnings- och kundrelationssyfte
 • Friskvård
 • Stor möjlighet till självstyrning och självständigt arbete. Resultatet räknas, inte om man väljer att arbeta på kontoret eller på ett kafé någon dag i veckan.

Gruppdynamik och personkemi är mycket viktigt för oss och för att kunna identifiera egenskaper och tillgodose gruppens kompetenser.

Nedan följer ett antal frågor som syftar till att beskriva dig som person. Detta möjliggör en mer personligt anpassad roll och ett anpassat arbetsförfarande. Följ instruktionerna noga nedan, för att ge de allra bästa möjligheterna till en personligt anpassad roll hos oss.

Fält markerade med * är obligatoriska

  Förnamn*

  Efternamn*

  Email

  Ålder

  Stad*

  Nuvarande sysselsättning*

  Ladda upp ditt CV*

  Allmänna frågor:

  1. Vad är Coore AB för dig, hur identifierar du dig med Coore AB och vår verksamhet idag?

  2. Hur ser du på din framtid och dina framtidsplaner om du var anställd av Coore AB de kommande 1-3 åren? Vilken utvecklings skulle du vilja se av dig själv och din roll som Account Manager?

  3. Vilka av dina personliga egenskaper känner du har mest att tillföra Coore ABs verksamhet?

  4. På vilket sätt känner du att dina tidigare arbetslivserfarenheter kan bidra i Coore ABs verksamhet?

  5. Nämn tre arbetsuppgifter du tror att du skulle trivas allra bäst att arbeta med.

  6. Nämn tre arbetsuppgifter du tror att du skulle uppleva som uppförsbacke i arbetet.

  7. Har du tidigare haft någon ledande position? Om ja, beskriv kortfattat rollen och ansvarsområdet.

  8. Om du kunde skräddarsy den perfekta arbetsplatsen, hur skulle den se ut för dig?

  9. Vilka 3 saker anser du vara viktigast på en arbetsplats?

  10. Berätta lite allmänt om dig själv 🙂

  Nedan finner du fyra frågor, och beskrivningar av två olika listor av personliga “preferenser”. Båda listorna har sina egna styrkor och blinda fläckar. BÅDA är lika värdefulla - ingen lista är bättre eller sämre än den andra, båda behövs för ett framgångsrikt företag.

  Läs båda listorna av beskrivningar för fråga 11 och bestäm vilken lista – i sin helhet – som beskriver dig som bäst (även om det är jämnt mellan listorna) Bocka i lämplig ruta.

  Försök att svara hur du verkligen är som person, inte hur du önskar att du vore, eller, hur du måste vara på en arbetsplats. Svara inte vad du tror att vi vill höra, var ärlig, tänk och känn efter noga. Det finns inga rätt eller fel, tanken är att skräddarsy en roll efter din personlighet. Det är viktigt att man hittar den rätta personligheten, hellre förr än senare.

  11. Hur är din energi naturligt riktad?

  Utåtriktades energi är primärt riktad utåt, gentemot människor och saker utanför de själva. Inåtriktades energi är primärt riktad inåt, gentemot deras egna tankar, uppfattningar och reaktioner. utåtriktade tenderar att vara mer naturligt aktiva, uttrycksfulla, sociala och intresserade av många saker, medan inåtriktade tenderar att vara mer reserverade, privata, försiktiga och intresserade i färre samspel, men med ett större djup och fokus.

   Utåtriktade:
  • Har hög energi

  • Pratar mer än lyssnar

  • Tänker högt

  • Handla, sen tänka

  • Gillar mycket att ha människor omkring sig

  • Föredrar en publik roll

  • Kan ibland vara lättdistraherad

  • Föredrar att göra många saker samtidigt

  • Är utåtriktad och entusiastisk

   Inåtriktade:
  • Har tyst energi

  • Lyssnar mer än pratar

  • Tänker tyst för sig själva i sitt eget huvud

  • Tänka, sen handla

  • Är bekväm i att vara för sig själv

  • Föredrar att arbeta “bakom kulisserna”

  • Har god förmåga till koncentration

  • Föredrar att göra en sak i taget

  • Är självständig och reserverad

  Utåtriktad EllerInåtriktad

  Om du är säker på ditt val, välj “Säker” Om inte, välj “Inte säker” för mer information.

  SäkerEj säker

  12. Vilken typ av information lägger du märke till och lägger på minnet?

  Så kallade sensorer lägger märke till ffakta, detaljer, realiteter från omvärlden medan intuitiva är mer intresserade av kopplingar och relationer mellan fakta samt innebörden, eller möjligheter med informationen. Sensorer tenderar att vara praktiska och människor som tar bokstavligt på saker och ting, litar på tidigare erfarenheter och har ofta gott sunt förnuft. Intuitiva tenderar att vara fantasifulla, teoretiska människor som litar på sina föraningar och är stolta över sin kreativitet.

   Om Sensorer:
  • Fokus på detaljer och specifika saker

  • Beundrar praktiska lösningar

  • Lägger märke till och minns fakta

  • Är pragmatiska - ser vad som är

  • Lever i nuet

  • Litar på verklig erfarenhet

  • Gillar att använda sig av etablerad kompetens

  • Gillar steg-för-steg instruktioner

  • Arbetar i en jämn hastighet

   Om Intuitiva:
  • Fokus på helheten och möjligheter

  • Beundrar kreativa ideer

  • Lägger märke till något nytt eller annorlunda

  • Är uppfinningsrika - ser vad som kan vara

  • Tänker på framtida konsekvenser

  • Litar på sin magkänsla

  • Föredrar att lära sig nya färdigheter

  • Gillar att lista ut saker för sig själva

  • Arbetar i energitoppar

  Sensor EllerIntuitiv

  Om du är säker på ditt val, välj “Säker” Om inte, välj “Inte säker” för mer information.

  SäkerEj säker

  13. Hur tar du beslut eller kommer fram till en slutsats?

  Tänkare fattar beslut baserat främst på objektiva och opersonliga kriterier - vad som känns vettigt och vad som är logiskt. Kännare fattar beslut i första hand baserat på deras personliga värderingar och hur de känner för alternativen. Tänkare tenderar att vara svala, analytiska och är övertygade genom logiskt resonemang. Kännare tenderar att vara känsliga, empatiska och manas på av förmildrande omständigheter och ett ständigt sökande efter harmoni.

   Om tänkare:
  • Fattar beslut objektivt

  • Framstår som sval och reserverad

  • Är mest övertygad av rationella argument

  • Är ärliga och rakt på sak

  • Värderar ärlighet och rättvisa

  • Tar få saker personligt

  • Är bra på att se brister

  • Motiveras av prestation

  • Argumenterar eller debatterar frågor för skojs skull

   Om kännare:
  • Fattar beslut baserat på deras värderingar och känslor

  • Framstår som varm och vänlig

  • Är mest övertygad av hur de känner

  • Är diplomatisk och taktfull

  • Värderar harmoni och medkänsla

  • Tar många saker personligt

  • Är snabb att berömma andra

  • Motiveras av uppskattning

  • Undviker argumentation och konflikter

  Tänkare EllerKännare

  Om du är säker på ditt val, välj “Säker” Om inte, välj “Inte säker” för mer information.

  SäkerEj säker

  14. Vilken miljö gör dig mest bekväm?

  Bedömare föredrar en strukturerad, ordnad, och ganska förutsägbar miljö, där de kan fatta beslut och ha saker förutbestämda. Förnimmare föredrar att uppleva så mycket av världen som möjligt, så att de kan hålla sina dörrar öppna och är mest bekväma för anpassning. Så Bedömare tenderar att vara organiserade och produktiva medan Förnimmare tenderar att vara flexibla, nyfikna och avvikande.

   Om Bedömare:
  • Gillar att ha saker förutbestämda

  • Tar ansvar på allvar

  • Är uppmärksam på tiden och är oftast i tid

  • Föredrar att avsluta projekt

  • Arbeta först, lek senare

  • Söker avslut

  • Ser behovet av de flesta regler

  • Gillar att skapa och hålla fast vid planer

  • Finner scheman trösterika

   Om Förnimmare:
  • Gillar att hålla sina möjligheter öppna

  • Är lekfulla och avslappnade

  • Är mindre tidsmedvetna och kan komma för sent

  • Föredrar att starta projekt

  • Lek först, arbetet senare

  • Kan ha svårt att ta beslut

  • Ifrågasätter behovet av att ha många regler

  • Gillar att hålla planerna flexibla

  • Vill ha friheten att vara spontan

  Bedömare EllerFörnimmare

  Om du är säker på ditt val, välj “Säker” Om inte, välj “Inte säker” för mer information.

  SäkerEj säker